Uskoontulon ABC

 

 

Mitä uskoontuleminen on?

Uskoontulossa ihminen ottaa vastaan Jumalan tarjoaman anteeksiannon ja sovituksen. Uskoontuloa voidaan kutsua myös uudestisyntymiseksi, koska siinä ihminen "syntyy" Jumalan perheeseen Jumalan lapseksi, mikä kuvaa uuden ja läheisen suhteen syntymistä Jumalaan.

Usko Jeesukseen Kristukseen on oleellinen osa uskoontuloa. Se tarkoittaa koko elämän luottamista Jeesuksen Kristuksen haltuun. Se ei tarkoita järjen tai oman ajattelun unohtamista, vaan sitä, että elämä rakentuu Jeesuksen Kristuksen sovitustyön varaan.

Uskoontulossa ihminen:

  • tunnustaa syntinsä ja katuu niitä

  • pyytää Jumalalta Jeesuksen ristinkuoleman perusteella syntejään anteeksi

  • aloittaa uuden elämän, jossa Jumala on elämän ykköspaikalla

Uskoontulossa Jumala:

  • antaa ihmiselle tämän synnit anteeksi

  • julistaa ihmisen vanhurskaaksi, mikä tarkoittaa, että suhde ihmisen ja Jumalan välillä on nyt kunnossa

  • lahjoittaa Pyhän Henkensä asumaan ihmiseen antamaan tälle viisautta ja voimaa uuteen elämään

  • ottaa ihmisen lapsekseen, jota ohjaa ja josta pitää huolta

Uskoontulo on ihmisen henkilökohtainen ratkaisu. Kukaan ei voi pakottaa ketään uskoon, eikä kukaan voi ajatella pelastuvansa jonkun toisen uskolla.

Uskoontulo on ihmisen tärkein ratkaisu. Ainoastaan uskomalla Jeesukseen Vapahtajana voi saada oikean suhteen Jumalaan, ihminen pääsee elämään sitä elämää Jumalan yhteydessä, johon hänet on tarkoitettu ja saa syntinsä anteeksi.

Miten tullaan uskoon?

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, miten tulla uskoon. Jokainen uskoontulokokemus on yksilöllinen. Jotkut tuntevat jotakin, jotkut eivät. Tapa tai tunteet eivät olekaan tärkeitä vaan se, että ihminen lähestyy Jumalaa. Raamattu lupaa: "Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä," ja "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen."

Yhteistä uskoontuloille on:

  • syntisyyden tunnustaminen

  • anteeksiannon pyytäminen

Halutessasi syntisi anteeksi ja ikuisen elämän Jumalan yhteydessä voit rukoilla esimerkiksi seuraavanlaisen rukouksen:

"Jumala, olen tehnyt syntiä sinua vastaan monin tavoin. Olen valehdellut, ollut itsekäs .. (Voit omin sanoin tunnustaa syntisi Jumalalle.) Samalla olen rikkonut lähimmäisiäni vastaan. Kadun tätä kaikkea. Haluan vastaanottaa sen anteeksiannon, jonka Jeesus kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan on minulle valmistanut. Anna syntini anteeksi ja tule elämäni hallitsijaksi. Amen."

Jaa tämä sivu